واکنش نشان دادن مراجع قضایی عذاب وجدان انتظامی

واکنش نشان دادن: مراجع قضایی عذاب وجدان انتظامی کانال تخصصی قتل اخبار حوادث همسرکشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مکمل سه جزئی رونق بورس

بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته، سومین جهش متوالی خود را پشت سر گذاشت. دیروز شاخص کل با جهش ۲۹۰۴ واحدی (معادل بیش از ۵/ ۲درصد) ضمن عبور از سقف قبلی خو

مکمل سه جزئی رونق بورس

مکمل سه جزئی رونق بورس

عبارات مهم : ایران

بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته، سومین جهش متوالی خود را پشت سر گذاشت. دیروز شاخص کل با جهش ۲۹۰۴ واحدی (معادل بیش از ۵/ ۲درصد) ضمن عبور از سقف قبلی خود (۱۱۵ هزار و ۱۷۴ واحدی در ۴ تیرماه) در قله تازه ۱۱۶ هزار و ۷۵۷ واحدی ایستاد. مشاهده روزهای مثبت متوالی در این بازار نشان می دهد، معامله گران همچنان نگاهی خوش بینانه به آزادسازی قیمت ارز صادرات غیرنفتی دارند. این شرایط از ابتدای هفته تاکنون با رشد ۳/ ۷ درصدی شاخص سهام، باعث ثبت ۸ کانال شکنی در کارنامه بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است است.

مکمل سه جزئی رونق بورس

مکمل سه جزئی رونق بورس

این در حالی است که بعضی فعالان بازار در ابتدای هفته، واکنش‌ها معامله گران را در فضایی هیجانی تحلیل می کردند. با وجود این، استمرار تقاضا و تشکیل صف های پرحجم خرید در نمادهای کالایی بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که به اعتقاد معامله گران، بازگشت سیاست های ارزی دولت به ریل صحیح و کارشناسی دور از انتظار نیست. در این شرایط زیاد کردن عرضه های اولیه شرکت های بزرگ و جالب در کنار زیاد کردن شناوری سهام با عرضه از سوی سهامداران عمده شرکت ها می تواند عاملی اثرگذار در زیاد کردن جذب نقدینگی موجود در کشور به بازار سهام باشد. در صورت تحقق این مولفه ها، انتظار جهت ادامه رشد در این بازار، انتظاری معقول است.

یک امضا تا جذب نقدینگی به بازار سهام

معاملات سهام از روز شنبه با محوریت خبر توافق جهت آزادسازی قیمت ارز صادرات غیرنفتی روندی پرشتاب را شروع کرد. هر چند بعضی از فعالان بازار، هیجانات به وجود آمده در بازار سهام را هیجانی کاذب قلمداد می کردند، ولی تا به اینجا کار، جهش بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران وارد سومین روز متوالی شده است است.

بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته، سومین جهش متوالی خود را پشت سر گذاشت. دیروز شاخص کل با جهش ۲۹۰۴ واحدی (معادل بیش از ۵/ ۲درصد) ضمن عبور از سقف قبلی خو

امری که نشان از امیدواری فعالان نسبت به اتخاذ سیاستی کارشناسانه از سوی دولت و آزادسازی قیمت ارز صادرات غیرنفتی بر مبنای تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار دارد. این امر توانسته هست، باعث روانه شدن حجم قابل توجه نقدینگی به سمت سهام صادرات محور در بازار سهام شود. تصمیم شورای پول و اعتبار هم اکنون تنها در انتظار امضای مدیر جمهوری هست. در حال حاضر نیز بسیاری از سهام دلاری بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران با صف های پرحجم در سمت خرید سهام روبه رو هستند. دیروز حدود ۸۵ نماد بورسی و فرابورسی با صف خرید همراه شدند که ارزش این میزان تقاضا ۲۳۰ میلیارد تومان برآورد شد. به این ترتیب بلع نقدینگی سرگردان موجود به وسیله بازار سهام تنها در انتظار امضای مدیر جمهور جهت باز کردن گره آزادسازی قیمت ارز صادرات غیرنفتی است.

نقش عرضه های اولیه در جذب نقدینگی

برای جذب نقدینگی هر چه زیاد به بازار سهام نباید از نقش مهم شرکت بورس نیز غافل شد. باید توجه داشت عرضه های اولیه یا IPO همواره یکی از عالی ترین راه های ورود نقدینگی به بازار سرمایه تلقی می شود. این مهم ضمن زیاد کردن تامین مالی از طریق این بازار، از مزایای پایدار جهت رشد تولید و توسعه اقتصادی برخوردار هست. به عبارتی دیگر از آنجا که عرضه های اولیه امری جالب و فرصتی مناسب جهت کسب بازدهی با کمترین ریسک ممکن به شمار می روند، راه را جهت ورود نقدینگی تازه به بازار سهام فراهم می کنند. در این میان ورود شرکت های بزرگ که البته از جذابیت های بنیادی مناسبی برخوردارند، نقدینگی قابل توجهی را جذب بازار سرمایه می کند. قابل اذعان است که رشد نقدینگی در سال های گذشته، اوضاع نابسامانی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده هست. این نقدینگی در شرایط کنونی در میان بازارهای سفته بازانه همچون بازار ارز و سکه سرگردان بوده و سمت و سوی مناسبی ندارد. نگاهی به آمارها نشان می دهد دلار از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷۸ درصد رشد کرده است.

مکمل سه جزئی رونق بورس

سکه نیز در این بازه زمانی با بازدهی بیش از ۱۴۰ درصدی همراه شده است هست. به این ترتیب با در نظر گرفتن نقطه شروع بازارها یعنی بازدهی از ابتدای سال، بورس به عنوان جامانده رالی بازارها، می تواند در ادامه مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. امری که خبر آزاد سازی ارز با فروکش هیجانات سیاسی، چندان دور از انتظار نخواهد بود. به این ترتیب با فراهم آوردن زمینه های جذب نقدینگی به بازار سهام، بازاری بزرگ و پویا ایجاد خواهد شد که زمینی بزرگ در اختیار معامله گران حرفه ای بازار قرار می دهد.

سهامداران عمده، سهامداری نکنند

نگاهی به اوضاع سهام شناور شرکت های بورسی نشان می دهد که مالکیت بخش عمد ه ای از سهام شرکت های پذیرفته شد ه د ر بازار سهام کشور عزیزمان ایران د ر اختیار سهامد اران عمد ه یا فعالان حقوقی د ولتی و شبه د ولتی (تامین اجتماعی، صند وق های بازنشستگی، بیمه ها و…) قرار د ارد . این در حالی است که نقش سهامداران عمده، سهامداری نیست.

بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته، سومین جهش متوالی خود را پشت سر گذاشت. دیروز شاخص کل با جهش ۲۹۰۴ واحدی (معادل بیش از ۵/ ۲درصد) ضمن عبور از سقف قبلی خو

در شرایط فعلی نیز زیاد کردن عرضه از سوی این سهامداران حتی در صورت تحمیل افت قیمتی به سهام، به نفع بازار به شمار می رود. باید اذعان کرد حجم سهام شناور آزاد از جهات گوناگون بر بازار اوارق بهاد ار تاثیرگذار هست. زیاد کردن عمق بازار، نقد شوند گی سهام و زیاد کردن کارآیی بازار را می توان از جمله اثرات زیاد کردن سهام شناور آزاد د انست. سهام شناور آزاد اند ک نشانگر آن است که مقد ار کمی از سهام شرکت جهت معامله د ر د سترس است و د ر نتیجه احتمال انحراف قیمت روز از قیمت منصفانه زیاد هست. به این ترتیب زیاد کردن سهام شناور آزاد موجب کم کردن امکان د ستکاری قیمت، کم کردن ریسک نقد شوند گی و د ستیابی به قیمت عاد لانه نزد یک به ارزش ذاتی می شود . در حال حاضر، به گفته کارشناسان، یکی از د لایل مهم پایین بود ن نقد ینگی د ر بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران را می توان ناچیز بود ن سهام شناور آزاد د انست. آیا که پایین بود ن این نسبت از طرفی جذابیت خرید را جهت سهامد اران یک بازار کم کردن می د هد و از طرف د یگر به علت کم بود ن سهام قابل معامله، نقد شوند گی سهام آن بازار با کم کردن قابل توجهی روبه رو می شود .

نبض بازار در دست بزرگان

مکمل سه جزئی رونق بورس

همان طور که اشاره شد با رشد ۵۵/ ۲ درصدی نماگر مهم طی معاملات دیروز بورس تهران، قله جدیدی در این بازار ایجاد شد(پیش تر سطح ۱۱۵ هزار و ۱۷۴ سقف نماگر بازار به شمار می رفت). زیاد کردن تقاضا جهت سهام بورسی نیز موجب شد تا ارزش معاملات خرد سهام به سطح قابل قبول ۵۰۹ میلیارد تومانی برسد. حال بررسی روند صنایع بورسی در روز دوشنبه نشان می دهد از ۳۸ صنعت مورد بررسی، ۱۴ صنعت با رشد شاخص همراه شدند و در برابر شاهد کم کردن شاخص ۲۰ صنعت بورسی بودیم.

در این میان همان طور که انتظار می رفت صنایع بزرگ بازار سهام که عمدتا مشمول بر گرو ه های کالایی نیز می شود، در صدر بازدهی روزانه قرار گرفتند. به این ترتیب سهام شرکت های معدنی، فلزی و پتروشیمی ها با استقبال معامله گران همراه شدند و توانستند رشد بیش از ۴ درصدی را تجربه کنند. این شرایط موجب شد تا نماد معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گهر و پتروشیمی پارس در صدر فهرست نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل قرار گیرند. ارزش خرید در این نمادها به ۱۸۰ میلیارد تومان می رسید. این در حالی است که حدود ۷۵ میلیارد تومان نقدینگی پشت دروازه های ورود به این سهام قرار دارند. به این ترتیب حدود ۳۴ درصد از جریان ورود نقدینگی به این سهام تخصیص داده شده است داشت. یکی از نکات قابل توجه معاملات روز گذشته توقف ۴ نماد معاملاتی «شفن»، «شیراز»، «شبریز» و «شسپا» به علت رشد ۲۰ درصدی در ۵ روز متوالی بود.

این دستورالعمل اجرایی در معاملات امروز نیز در صورت استمرار تقاضا جهت خرید سهام، به توقف گسترده نمادهای زیرمجموعه گروه های بزرگ فلزی – معدنی و پتروشیمی ها می انجامد. به این ترتیب احتمال دارد طی معاملات روز سه شنبه شاهد گردش نقدینگی در دیگر گروه های سهامی باشیم. این در حالی است که طی روزهای اخیر، عمده نقدینگی ورودی به بازار سهام، به وسیله این گروه ها جذب شده است است.

مروری بر بازگشایی بازارهای جهانی

روز گذشته با بازگشایی بازارهای جهانی شاهد افت قیمت فلزات بودیم. این کم کردن قیمت به دنبال نگرانی فعالان اقتصادی به علت آرام شدن رشد بخش تولید اقتصادی چین به وقوع پیوست. امروز (سه شنبه) قرار است اداره آمار ملی چین، گزارش شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور در ماه جولای را منتشر کند. بعد از آن نیز این گزارش به وسیله موسسه Caixin منتشر خواهد شد. شاخص محاسبه شده است از اداره آمار چین، با فعالیت شرکت های تولیدی بزرگ به خاص شرکت های دولتی در ارتباط است و موسسه Caixin نیز از داده های مربوط به شرکت های میانگین و کوچک جهت محاسبه شاخص خود استفاده می کند. در این میان شواهد نشان از احتمال تضعیف این دو شاخص در ماه جولای از نگاه فعالان اقتصادی دارد. این نگاه ناامید کننده باعث شده است است تا فضایی منفی بر بازار فلزات حاکم شود. در این میان روی با کم کردن قیمت ۲/ ۲ درصدی، بیشترین میزان افت را تجربه کرد. به این ترتیب روی در سطح ۲۵۳۳ دلار در هر تن قرار گرفت.

مس نیز با افت ۴/ ۰ درصدی، ۶۲۲۱ دلار در هر تن قیمت خورد. به نظر می رسد معامله گران مس همچنان به احتمال برگزاری اعتصاب در معدن اسکوندیدا تصویر العمل نشان نداده اند؛خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد بر اساس اسناد رویت شده، اتحادیه کارگری شماره یک معدن اسکوندیدا پیشنهاد اخیر حقوق و مزایای شرکت BHP را رد کرده و کارگران در حال حاضر مشغول بررسی عنوان شروع اعتصاب هستند. شاید در حال حاضر شاخص مدیران خرید چین جهت فعالان بازار از اهمیت بیشتری برخوردار هست. در عین حال در هفته جاری شاهد نشست های بسیاری از کشورها همچون آمریکا، ژاپن، بریتانیا، برزیل و هند جهت تعیین سیاست های پولی خواهیم بود. همچنین آمارهای اقتصادی و گزارش سودآوری شرکت های بزرگی مانند اپل و برکشایر هاتاوی این هفته منتشر خواهد شد. بنابراین غربی ها پیش از آنکه به تعطیلات تابستانی آگوست بروند، با ترافیکی از رویدادهای مهم روبه رو خواهند بود.

نگاهی به دیگر گروه های سهامی

خودرویی ها که معاملات روز یکشنبه خود را با رشد قیمتی پشت سر گذاشته بودند، روز گذشته در محدوده منفی قیمتی دادوستد شدند و شاخص این گروه نیز با کم کردن ۶/ ۳ درصدی مواجه شد. از نکات قابل توجه این گروه طی معاملات دیروز، بازگشت نماد معاملاتی شرکت سایپاآذین به گردونه معاملات بود. «خاذین» که روز یکشنبه به دنبال افت ۲۰ درصدی در ۵ روز معاملاتی متوقف شده است بود، بعد از بازگشایی با فشار فروش سنگین معامله گران مواجه شد و افت بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کرد. گروه های کوچک بازار نیز دیروز معاملات کم رمقی را در محدوده منفی قیمتی پشت سر گذاشتند. در این خصوص می توان به معاملات گروه های غذایی، دارویی، محصولات کاغذی و انبوه سازی ها اشاره کرد. هر چند در بعضی نمادهای گروه غذایی و سیمانی نوسانات مثبتی ثبت شد ولی ضعف تقاضا و حرکت غالب نقدینگی به سمت گروه های بزرگ و دلارمحور بازار مانع از تظاهر جنبه های بنیادی در این سهام شده است هست. این در حالی است که اخبارهای واصله حکایت از صدور مجوز زیاد کردن قیمت محصولات در این صنایع دارد. در این خصوص لبنیات پاک برابر آخرین اطلاعیه ای که روی سامانه کدال قرار داده، مجوز زیاد کردن ۲۰ درصدی قیمت را از انجمن صنایع فرآورده های لبنی دریافت کرده هست. خبر زیاد کردن قیمت محصولات سیمانی نیز طی این هفته منتشر شد.

همگام با بازیگران

روز دوشنبه، جهت سومین روز متوالی، خالص عوض کردن مالکیت به نام معامله گران حقیقی بازار رقم خورد.در این روز افزون بر ۳۲۴ میلیون سهم به ارزش ۱۰۱ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی ها به سبد سهام معامله گران حقیقی افزوده شد. بیشترین خالص خرید به وسیله سهامداران خرد در نمادهای زیرمجموعه گروه فلزات اساسی به ثبت رسید. به این ترتیب خالص خرید حقیقی ها در گروه مزبور به ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید.

پتروشیمی ها نیز در این روز شاهد عوض کردن مالکیت ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی به نفع حقیقی ها بودند. پالایشی ها دیگر گروهی بودند که با خالص خرید ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی به وسیله معامله گران خرد بازار همراه شدند. در بررسی اوضاع عوض کردن مالکیت نمادها دیروز در صدر خرید معامله گران حقیقی، میل به به جمع آوری سهام شرکت ملی صنایع مس کشور عزیزمان ایران قرار داشت. خالص خرید حقیقی ها در نماد مزبور به ۸۹ میلیون سهم به ارزش ۲۸ میلیارد تومان بالغ شد. نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز در این روز شاهد عوض کردن مالکیت ۱۹ میلیارد تومانی به نفع معامله گران خرد بازار بود.

در آن سوی بازار ولی بانکی ها با محوریت نماد معاملاتی بانک ملت مورد توجه حقوقی ها قرار داشتند. خودرویی ها دیگر صنعت مورد توجه معامله گران عمده بازار بودند. در صدر خرید معامله گران حقوقی از منظر نماد، خرید سهام شرکت کشور عزیزمان ایران ماشین قرار داشت. دیروز ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سهم «خودرو» به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به پرتفوی حقوقی ها افزوده شد. بعد از آن «وبملت» شاهد بیشترین خرید سهام از سوی حقوقی ها به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود.

دنیای اقتصاد /فاطمه اسماعیلی

واژه های کلیدی: ایران | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

مکمل سه جزئی رونق بورس

مکمل سه جزئی رونق بورس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz